หวย

หวยลาว หวยฮานอย หวยเวียดนาม วิธีเล่น แบบละเอียด

ข้อมูลเกมส์
So De หรือหวยเวียดนาม เป็นเกมล็อตเตอรี่ที่ทายเลขให้ตรงกับผลทั้ง 8 ชุด โดยมีหลักวิธีการเดิมพันดังนี้

ระบบจะสามารถยกเลิกหรือคืนเงินการเดิมพันในกรณีดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาการออกรางวัลไม่ตรงตามที่กำหนดไว้
ผลการออกรางวัลเกิดขึ้นก่อนที่ระบบเปิดรับกการเดิมพัน

เหนือ

ผลรางวัล

รางวัล จำนวนของผลรางวัล จำนวนหลัก
รางวัลพิเศษ 1 5 หลัก
รางวัลที่ 1 1 5 หลัก
รางวัลที่ 2 2 5 หลัก
รางวัลที่ 3 6 5 หลัก
รางวัลที่ 4 4 4 หลัก
รางวัลที่ 5 6 4 หลัก
รางวัลที่ 6 3 3 หลัก
รางวัลที่ 7 4 2 หลัก
รวม ทั้งหมด 27 รางวัล
ตัวอย่างการออกรางวัลของ So De หวยเวียดนาม (เหนือ)


รางวัลพิเศษ 55560
รางวัลที่ 1 06269
รางวัลที่ 2 96219 06098
รางวัลที่ 3 43974 81569 16301 44081 80187 47011
รางวัลที่ 4 6064 1552 0512 7749
รางวัลที่ 5 5541 8606 3301 8502 4014 3207
รางวัลที่ 6 896 212 638
รางวัลที่ 7 98 89 67 00

ประเภทของการเดิมพัน

ทุกรางวัล

2D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน27 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [19] ผลการออกรางวัล : [96219]
3D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน23 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [219] ผลการออกรางวัล : [96219]
4D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 4 ตัวจาก 0000-9999
ชนะรางวัล เลข4ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน20 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [6219] ผลการออกรางวัล : [96219]
5D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 5 ตัวจาก 00000-99999
ชนะรางวัล เลข5ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน10 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [96219] ผลการออกรางวัล: [96219]
3D พิเศษ

พิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง ผล: รางวัลพิเศษ [55560]
2D พิเศษ

2D รางวัลที่ 7
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7 ใน 4 ผลรางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน: [89] ผล : รางวัลที่7 [98 89 67 00]
2D รางวัลพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับเลขท้ายผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง เดิมพัน: [60] ผล: รางวัลพิเศษ [55560]
เลขวิ่ง

หลักสิบ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x ) ตัวอย่าง เดิมพัน: [6] ผล: รางวัลพิเศษ [55560] หลักหน่วย วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x )
ตัวอย่าง เดิมพัน: [0] ผล: รางวัลพิเศษ [55560]
หวยชุด 2 ตัว

2 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสองเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสองเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [87 | 39] ผล: [81787 | 639]
3 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสามเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสามเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [87 | 39 | 11] ผล: [81787 | 639 | 47011]
4 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [87 | 39 | 11 | 19] ผล: [81787 | 639 | 47011 | 96219]
2 ตัวไม่ตรง

ไม่ตรงทั้ง 4 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลข ไม่ตรง กับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง ดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย 78 , 99 , 01 หรือ 88
ไม่ตรงทั้ง 8 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวแปดเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งแปดเลข ไม่ตรง กับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย : [78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24]
ไม่ตรงทั้ง 10 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสิบเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสิบตัว ไม่ตรง กับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน:[78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24 | 06 | 60] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย : [78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24 | 06 | 60]
กลาง

ผลรางวัล

รางวัล จำนวนของผลรางวัล จำนวนหลัก
รางวัลพิเศษ 1 6 หลัก
รางวัลที่ 1 1 5หลัก
รางวัลที่ 2 1 5หลัก
รางวัลที่ 3 2 หลัก5
รางวัลที่ 4 7 5หลัก
รางวัลที่ 5 1 4หลัก
รางวัลที่ 6 3 4หลัก
รางวัลที่ 7 1 3หลัก
รางวัลที่ 8 1 2หลัก
รวม 18 ของการอออกรางวัล
ตัวอย่างการออกรางวัลของ So De หวยเวียดนาม (กลาง)
รางวัลพิเศษ 097325
รางวัลที่ 1 53875
รางวัลที่ 2 72007
รางวัลที่ 3 73718 34768
รางวัลที่ 4 58575 95796 51146 45714 26181 26727 69717
รางวัลที่ 5 8677
รางวัลที่ 6 7819 8159 1961
รางวัลที่ 7 467
รางวัลที่8 54

ประเภทของการเดิมพัน

ทุกรางวัล

2D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน18 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [17] ผลการออกรางวัล : [69717]
3D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน17 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [717] ผลการออกรางวัล : [69717]
4D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 4 ตัวจาก 0000-9999
ชนะรางวัล เลข4ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน16 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [9717] ผลการออกรางวัล :[69717]
5D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 5 ตัวจาก 00000-99999
ชนะรางวัล เลข5ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน12 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [69717] ผลการออกรางวัล:[69717]
3D พิเศษ

3D รางวัลที่ 7
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7
ตัวอย่าง เดิมพัน: [467] ผล : รางวัลที่7 [467]
3D รางวัลพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับเลขท้ายผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง เดิมพัน: [325] ผล: รางวัลพิเศษ[097325]
3D รางวัลที่ 7 และพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7หรือ3ตัวท้ายรางวัลพิเศษ และจะชนะ2รางวัลเมื่อเลขท้าย3ตัวตรงกับผลการออกรางวัลทั้ง2
ตัวอย่าง เดิมพัน: [325] ผล: รางวัลพิเศษ[097325] ผล: รางวัลที่7 [325]ชนะ2รางวัล
2D พิเศษ

2D รางวัลที่ 8
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่8
ตัวอย่าง เดิมพัน: [54] ผล : รางวัลที่8 [54]
2D รางวัลพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับเลขท้ายผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง เดิมพัน:[35] ผล: รางวัลพิเศษ [097325]
เลขวิ่ง

หลักสิบ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x ) ตัวอย่าง เดิมพัน: [2] ผล: รางวัลพิเศษ [097325] หลักหน่วย วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x )
ตัวอย่าง เดิมพัน: [5] ผล: รางวัลพิเศษ [097325]
หวยชุด 2 ตัว

2 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสองเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสองเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน:[67 | 19] ผล: [7819 | 467]
3 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสามเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสามเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [67 | 19 | 07] ผล: [7819 | 8677 | 72007]
4 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [67 | 19 | 07 | 25] ผล: [7819 | 467 | 72007| 097325]
2 ตัวไม่ตรง

ไม่ตรงทั้ง 4 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลขไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย 78 , 99 , 01 หรือ 88
ไม่ตรงทั้ง 8 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวแปดเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งแปดเลขไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย
ไม่ตรงทั้ง 10 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสิบเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสิบตัวไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน:[78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24 | 06 | 60]ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย
ใต้

ผลรางวัล

รางวัล จำนวนของผลรางวัล จำนวนหลัก
รางวัลพิเศษ 1 6 หลัก
รางวัลที่ 1 1 5หลัก
รางวัลที่ 2 1 5หลัก
รางวัลที่ 3 2 หลัก5
รางวัลที่ 4 7 5หลัก
รางวัลที่ 5 1 4หลัก
รางวัลที่ 6 3 4หลัก
รางวัลที่ 7 1 3หลัก
รางวัลที่ 8 1 2หลัก
รวม 18 ของการอออกรางวัล
ตัวอย่างการออกรางวัลของ So De หวยเวียดนาม(ใต้)
รางวัลพิเศษ 097325
รางวัลที่ 1 53875
รางวัลที่ 2 72007
รางวัลที่ 3 73718 34768
รางวัลที่ 4 58575 95796 51146 45714 26181 26727 69717
รางวัลที่ 5 8677
รางวัลที่ 6 7819 8159 1961
รางวัลที่ 7 467
รางวัลที่8 54

ประเภทของการเดิมพัน

ทุกรางวัล

2D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน18 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [17] ผลการออกรางวัล : [69717]
3D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน17 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [717] ผลการออกรางวัล : [69717]
4D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 4 ตัวจาก 0000-9999
ชนะรางวัล เลข4ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน16 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [9717] ผลการออกรางวัล :[69717]
5D
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 5 ตัวจาก 00000-99999
ชนะรางวัล เลข5ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน12 รางวัล
ตัวอย่าง เดิมพัน : [69717] ผลการออกรางวัล:[69717]
3D พิเศษ

3D รางวัลที่ 7
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7
ตัวอย่าง เดิมพัน: [467] ผล : รางวัลที่7 [467]
3D รางวัลพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับเลขท้ายผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง เดิมพัน: [325] ผล: รางวัลพิเศษ[097325]
3D รางวัลที่ 7 และพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล เลข3ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7หรือ3ตัวท้ายรางวัลพิเศษ และจะชนะ2รางวัลเมื่อเลขท้าย3ตัวตรงกับผลการออกรางวัลทั้ง2
ตัวอย่าง เดิมพัน: [325] ผล: รางวัลพิเศษ[097325] ผล: รางวัลที่7 [325]ชนะ2รางวัล
2D พิเศษ

2D รางวัลที่ 8
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่8
ตัวอย่าง เดิมพัน: [54] ผล : รางวัลที่8 [54]
2D รางวัลพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับเลขท้ายผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง เดิมพัน:[35] ผล: รางวัลพิเศษ [097325]
2D รางวัลที่ 8 และพิเศษ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่8หรือ2ตัวท้ายรางวัลพิเศษ และจะชนะ2รางวัลเมื่อเลขท้าย2ตัวตรงกับผลการออกรางวัลทั้ง2
ตัวอย่าง เดิมพัน: [25] ผล: รางวัลพิเศษ[097325] ผล: รางวัลที่8 [25]ชนะ2รางวัล
เลขวิ่ง

หลักสิบ
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x ) ตัวอย่าง เดิมพัน: [2] ผล: รางวัลพิเศษ [097325] หลักหน่วย วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน ชนะรางวัล เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (* x )
ตัวอย่าง เดิมพัน: [5] ผล: รางวัลพิเศษ [097325]
หวยชุด 2 ตัว

2 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสองเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสองเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน:[67 | 19] ผล: [7819 | 467]
3 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสามเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสามเลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [67 | 19 | 07] ผล: [7819 | 8677 | 72007]
4 ตัวเลือก
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลขตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [67 | 19 | 07 | 25] ผล: [7819| 467 | 72007| 097325]
2 ตัวไม่ตรง

ไม่ตรงทั้ง 4 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสี่เลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสี่เลขไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย 78 , 99 , 01 หรือ 88
ไม่ตรงทั้ง 8 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวแปดเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งแปดเลขไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน: [78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24] ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย
ไม่ตรงทั้ง 10 ตัว
วิธีเล่น เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวสิบเลขจาก 00-99ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล เลข2ตัวท้ายทั้งสิบตัวไม่ตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการออกรางวัลทั้งหมด
ตัวอย่าง เดิมพัน:[78 | 99 | 01 | 88 | 44 | 66 | 40 | 04 | 24 | 06 | 60]ตัวเลขที่เดิมพันจะต้องไม่ตรงกับผลเลข 2 ตัวท้าย
ตาราง So De หวยเวียดนาม

เกมส์ใช้ความเร็ว

ห้อง เวลาการออกผล เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
Super So De 120 วินาที 00:00:00 23:59
Turbo So De 120 วินาที 00:01:00 23:59
ตารางการเปิดเดิมพันอย่างเป็นทางการ

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
เวลาเดิมพัน: เวลา (GMT+7)

 • 18:15:00
 • 17:15:00
 • 16:10:00
  เวลาเดิมพัน : เวลา (GMT+8)
  20:15:00 19:15:00
  19:15:00 18:15:00
  18:10:00 17:10:00
  วันอาทิตย์ Thái Bình (TBH) Kon Tum (KT) Khánh Hòa (KH) Tiền Giang (TG) Kiên Giang (KG) Lâm Đồng (LD)
  วันจันทร์ Hanoi (HN) Thừa Thiên Huế (TTH) Phú Yên (PY) Hồ Chí Minh (HCM) Đồng Tháp (DT) Cà Mau (CM)
  วันอังคาร Quảng Ninh (QNH) Quảng Nam (QNM) Đắk Lắk (DLK) Bến Tre (BTR) Vũng Tàu (VT) Bạc Liêu (BL)
  วันพุธ Bắc Ninh (BN) Đà Nẵng (DNG) Khánh Hòa (KH) Đồng Nai (DN) Cần Thơ (CT) Sóc Trăng (ST)
  วันพฤหัสบดี Hanoi (HN) Bình Định (BDH) Quảng Bình (QB) Quảng Trị (QT) Tây Ninh (TN) An Giang (AG) Bình Thuận (BTH)
  วันศุกร์ Hải Phòng (HP) Gia Lai (GL) Ninh Thuận (NT) Vĩnh Long (VL) Bình Dương (BD) Trà Vinh (TV)
  วันเสาร์ Nam Định (ND) Đà Nẵng (DNG) Quảng Ngãi (QNI) Đắc Nông (DNO) Hồ Chí Minh (HCM) Long An (LA) Hậu Giang (HG) Bình Phước (BP)
  *GMT+8
w88 สมัคร
w88 ทางเข้า ล่าสุด

หวยลาว หวยฮานอย หวยเวียดนาม และ Keno มีให้เล่นครบจบที่ w88s 

สมาชิกพิเศษ vip